Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi Issue and Contents


Online-Issn No :
2636-7483
Subject :
Environment/Ecology
Frequency :
Quaterly
Language :
Turkish and English
Publisher :
Yasin Akın Ayturan
Country :
Turkey

Indexed - 2018 : IPI Value (1.92)

Indexed - 2021 : IPI Value (2.79)

Indexed - 2022 : IPI Value (2.81)Journal Description


UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.Journal title :
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Printed version :
No
Electronic version :
Yes
Publication frequency :
Quaterly
Access :
Publisher's Url :

VOLUME ISSUE
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK

Advertisement